Miroslav CZIPPEL - Vystava obrazov regionálneho autora