Kurz

Digitálne zručnosti seniorov

Slovenčina

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave a Digitálna koalícia.sk
pripravujú v rámci národného projektu Zlepšovanie digitálnych zručností seniorov a ohrozených skupín
školenia Digitálnych zručností seniorov od 65 rokov a znevýhodnené osoby, pre začiatočníkov.

Stránky