Otvorenie

Otvorenie knižnice cez "okienko"

Slovenčina

Upozorňujeme, že knihy si môžete vyzdvihnúť len na základe dopredu zaslanej objednávky jeden pracovný deň vopred.
Knihy, ktoré sa nachádzajú v našom fonde, si môžete
vyhľadať v online katalógu našej knižnice na adrese
www.kniznica-rv.sk - menu - Online katalóg.
Objednávka musí obsahovať :  meno čitateľa, číslo preukazu, rok narodenia, bydlisko a kontakt, meno autora a názov knihy.

Stránky