Eko-viny

Ako vnímajú dnešné deti a mládež pojem ekológia? Zaujímajú sa o problémy, ktoré súvisia so životným prostredím, klímou, rozumejú problémom, ktorým čelí naša planéta?
Ľahkou formou cez mnoho kníh, ktoré máme v našej knižnici sa prepojíme s prírodou, svojim okolím a naučíme sa ako našej Zemi pomáhať a ochraňovať ju. Pripravili sme pre vás celoročný cyklus príspevkov na tému ekológia a všetko, čo s ňou súvisí. Priebežne vám na našom facebooku budeme pridávať nové informácie, náučné, zábavné a tvorivé aktivity. V jednotlivých príspevkoch sa spolu hravo naučíme základné pojmy:
- ekológia je vlastne všetko, čo je okolo nás a ako sa to spolu medzi sebou správa. Rozdeľujeme ju podľa záujmu na ekológiu zvierat, ekológiu hmyzu, humánnu ekológiu, ekológiu rastlín.
- ekosystém- je ucelená časť prírody, ktorá nie je uzavretá a spolupracuje s ostatnými časťami prírody.
Pozrieme sa bližšie na rozdelenie ekosystému podľa prostredia (suchozemské, vodné); aké sú jeho živé aj neživé zložky (slnečné žiarenie, voda, vzduch, pôda, klíma) a nevynecháme ani potravový reťazec.
Budeme sa venovať téme recyklácie- čo je proces opätovného využitia predtým už použitých materiálov a produktov (papier, kov, plast, sklo), ako správne triediť odpad (farebne odlíšené nádoby, zberné dvory) a naučíme sa ako dobre nakupovať potraviny, oblečenie a všetkým neplytvať.
Ak sa do našich aktivít zapojíte aj vy, prípadne nám budete posielať aj vaše postrehy, návrhy budeme veľmi radi.

Neprehliadnite