Hľadá sa Babka a Dedko pre rok 2023

Literárna a výtvarná súťaž pre deti do 15 rokov na tému Babka a Dedko rozprávajte...

Prepojme dva odlišné svety- minulosť a prítomnosť. Rozpráva vám vaša Babka a Dedko príbehy, keď boli malými deťmi: ako chodili do školy, aké mali hračky, ako sa hrali so svojimi kamarátmi, pomáhali svojim rodičom... Skúste si porovnať ich život v minulosti s vašim súčasným a nakreslite alebo napíšte o tom príbeh.

Každá práca musí obsahovať:
meno a priezvisko, vek, školu, kontakt na seba alebo zákonného zástupcu
Práce prosíme doručiť osobne, alebo poštou na: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava

Víťazné práce budú vyhodnotené a ocenené.

Neprehliadnite

Súťaž 2. kolo Perly poznania 5 Po 3.5./ 8.00