Jur Hronec - akademik, matematik, zakladateľ Slovenskej technickej univerzity

Milí čitatelia, priatelia a priaznivci knižnice.
V roku dvetisícdvadsaťjeden si pripomíname stoštyridsiate výročie narodenia nášho významného rodáka Jura Hronca, velikána slovenskej vedy a pedagogiky. Na facebookovej stránke Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského Vám ponúkame zábavno-poučný online kvíz: "Jur Hronec - akademik, matematik, zakladateľ Slovenskej technickej univerzity". Kvíz bude mať tri kolá. Každé kolo bude mať desať otázok a bude samostatne vyhodnotené. Kvíz priblíži život a dielo Jura Hronca, jeho pedagogickú a vedeckú činnosť.

Odpovedať na otázky kvízu môžete na facebookovej stránke knižnice kliknutím na tento odkaz: "Jur Hronec - akademik, matematik, zakladateľ Slovenskej technickej univerzity" alebo mailom na kniznica@kniznica-rv.sk

Informácie o akad. Jurovi Hroncovi môžete nájsť aj v exteriéri knižnice na interaktívnych paneloch v našej zážitkovo-informačnej záhrade, ale aj vo virtuálnej prehliadke na úvodnej stránke knižnice.

Občianske združenie "Zachovanie pamiatky Jura Hronca" i obecný úrad v jeho rodnej obci vynaložili veľké úsilie, aby rodný dom slávneho rodáka zrekonštruovali, odborne ošetrili interiér a inštalovali novú expozíciu. Súčasťou expozície je i prezentácia filmového dokumentu o Jurovi Hroncovi a rovnomenná publikácia, ktorá predstavuje región, obec i jej významného rodáka.

Rodičia Jura Hronca zdedili po predkoch pozemky, preto mohli zabezpečovať rodinu ako maloroľníci. Pri slúžení si usporili niekoľko zlatiek, a tak si mohli kúpiť kone a voz. Otec Ondrej sa tak zaoberal aj furmančením - vozieval drevné uhlie. Neskôr mali i voly, s ktorými sa im pracovalo ľahšie.

Jur ako chlapec doma veľa pomáhal. V sobotu a nedeľu sa pásli voly - to bola Jurova robota. S bratom Andrišom vozil rudu. Bola to veľmi ťažká a nezdravá robota. Jur túžil po inom živote, preto sa veľmi tešil, keď sa doma nakoniec zmienili, že ho dajú na gymnázium.

V čase stredoškolských štúdií mladého Jura boli na Slovensku kráľovské katolícke gymnáziá, rehoľnícke gymnáziá a protestantské gymnáziá. Protestantské gymnáziá boli vlastne len evanjelické a bolo ich sedem. Profesorov mal Slovákov i Maďarov.

Jurovým vzorom počas vysokoškolských štúdií bol profesor Ľudovít Schlesinger, rodák z Trnavy, ktorý sa stýkal s matematikmi celého sveta a mal ohromnú matematickú knižnicu. Na jeho prednáškach si Jur dokonale osvojil základy matematiky.

Voľné chvíle počas štúdií v Nemecku si Jur vypĺňal návštevami múzeí napríklad vo Frankfurte nad Mohanom a Mníchove, kde sa mohol dozvedieť viac o svojich záľubách.

Neprehliadnite

Súťaž Naj čitateľ roka 2020 Ut 15.12./16.00