Knihy z druhej strany - denný letný tábor

Knihy z druhej strany - denný letný tábor

Už niekde sa spomína,
že letný tábor začína.
Príďte deti rýchlo k nám,
knihy na druhú stranu už otáčam.
Nebojte sa, smiech a radosť dostavia sa,
i noví kamaráti spoznajú sa.

Denný letný tábor pre deti od 7 do 11 rokov, poplatok 100,-€

Prihlášku a viac informácií priamo v knižnici.

tel.: 058/7880915  www.kniznica-rv.sk

Lipová 3

Neprehliadnite

Aktivita JE NÁS POČUŤ Pi 4.3./15:30