Opustila nás kolegyňa

Píše sa to ťažko a neuveriteľne... Nečakane a navždy nás opustila kolegyňa Gertrúda Turenská, dlhoročná pracovníčka Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave. Do knižnice nastúpila v roku 1986. Veľkú časť svojho života zasvätila knihovníckej práci.
Milá Gerta, Gertuš, odpočívaj v pokoji. Česť tvojej pamiatke!

Neprehliadnite