Otvorenie knižnice cez "okienko"

Upozorňujeme, že knihy si môžete vyzdvihnúť len na základe dopredu zaslanej objednávky jeden pracovný deň vopred.
Knihy, ktoré sa nachádzajú v našom fonde, si môžete
vyhľadať v online katalógu našej knižnice na adrese
www.kniznica-rv.sk - menu - Online katalóg.
Objednávka musí obsahovať :  meno čitateľa, číslo preukazu, rok narodenia, bydlisko a kontakt, meno autora a názov knihy.

Objednať si môžete:
a) e-mailom: kniznica@kniznica-rv.sk
b) SMS správou: na tel.č. 0948/505149
c) telefonicky: 058/7880917
    alebo 058/78800914 (úsek náučnej literatúry)
d) na Facebooku - Messenger: Gemerská knižnica Pavla     
     Dobšinského
e) vhodiť zoznam literatúry a kontakty do poštovej schránky
     pri vstupnej bráne do knižnice

Knihovníci Vás budú kontaktovať ohľadne dátumu
a presného času vyzdvihnutia objednaných kníh.

Pobočka Juh zostáva zatiaľ zatvorená.
Služby knižnice môžete využiť v hlavnej budove
na Lipovej 3 v Rožňave.

Odovzdanie a prevzatie kníh bude umožnené len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami
(rúško alebo respirátor).

Prosíme o dodržiavanie odstupu minimálne 2 metre.

V záujme ochrany zdravia Vás prosíme o trpezlivosť, zvýšenú ohľaduplnosť a dodržiavanie
vopred dohodnutého času.

ĎAKUJEME

Neprehliadnite

Aktivita Drobci v knižnici St 21.6./16:00