Slovenské národné povstanie - kvíz

Online kvízy sa stali obľúbenou súčasťou našich aktivít. Pripomíname si nimi významné osobnosti, hlavne z nášho regiónu, ale i významné lokality či udalosti z našich dejín.
V tomto roku – v roku 2024 – si pripomíname významnú udalosť našich novodobých dejín: 80. výročie Slovenského národného povstania. Pripravili sme pre Vás zaujímavé otázky k tejto dejinnej udalosti, väčšina sa bude týkať priebehu povstania v našom regióne.
Dúfame, že Vás kvíz osloví a prinesie Vám nové poznatky a informácie, či inšpiráciu na hlbšie spoznávanie dejín.

Odpovedať môžete na našej facebookovej stránke

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=100064552935556&set=a.857789253049498

Neprehliadnite