Smútočné oznámenie

Dňa 31.3.2021 nás navždy opustil náš kolega Štefan Filip. Česť jeho pamiatke!