Súťaž o najlepšiu esej „Môj pohľad na M. R. Štefánika“

Rok 2019 bol vládou Slovenskej republiky vyhlásený za rok Milana Rastislava Štefánika. V ankete o najväčšieho Slováka zvíťazil Štefánik s jasnou prevahou. Je to osobnosť, ktorá  presadila myšlienku vzniku Česko-Slovenska k jej reálnemu vzniku a Slovensko mohlo tak začať budovať svoju identitu s výhľadom a perspektívou do budúcnosti, ktorá bola úspešne zavŕšená vznikom Slovenskej republiky 1.1.1993.

Záver o M. R.Štefánikovi patril vyhodnoteniu projektu, ktorého sa zúčastnili – zástupcovia škôl i verejnosti, hlavne autori prác o Milanovi Rastislavovi Štefánikovi. Školám boli odovzdané ďakovné listy za aktívnu účasť v projekte. Zároveň boli odovzdané zborníky prác o najlepšiu prácu s názvom „Môj pohľad na M.R. Štefánika.“ V zborníku  bolo uverejnených 13 prác, 10 prác študentov a 3 práce dospelých účastníkov, ktorí nabrali odvahu vyjadriť svoje myšlienky a dať ich na papier. Každá práca bola niečím zaujímavá a osobitá.
Projekt podporil Fond na podporu umenia.

9:30
Gemerská knižnica
Vstup: voľný

Neprehliadnite