Ukryté medzi riadkami

1. ročník literárnej súťaže

Prebiehať bude počas roka v troch kolách, pre dve vekové kategórie: deti do 15 rokov, mládež a dospelí od 16 do 99 rokov. Zámerom súťaže je oboznámiť sa s literatúrou, v ktorej je potrebné vyhľadávať správne odpovede na cielene zadané otázky. Do vyhodnotenia sú zaradení všetci súťažiaci, ktorí správne zodpovedali na  súťažné otázky, vo všetkých troch kolách.

 

Lipová 3