,,Výhovorka býva horká"

Pripravili sme dramatizáciu rozprávky od Eleny Čepčekovej- ,,Výhovorka býva horká"

Elena Čepčeková  (* 26. január 1922 – † 6. január 1992)

Slovenská prozaička, poetka a dramatička, autorka literatúry pre deti a mládež. 

Po 2. svetovej vojne začala pracovať ako učiteľka, neskôr pracovala ako úradníčka v Bratislave a v Československom štátnom filme. V päťdesiatych rokoch bola vedúcou redaktorkou Ohníka, neskôr aj časopisu Zornička, krátky čas bola i riaditeľkou Domu osvety v Novom Meste nad Váhom. V roku 1968 bola krátko redaktorkou obnoveného časopisu Slniečko. Potom sa presťahovala do Bánoviec nad Bebravou, kde sa venovala len literárnej činnosti. Venovala sa výlučne tvorbe pre deti a mládež, a to ako poézii, tak i próze a dráme. Námetmi pre jej diela sa stal svet prírody, život na dedine i v meste, rodinné, školské a internátne prostredie, malí i dospievajúci hrdinovia. Písala veršované rozprávky, hrdinskú a životopisnú epiku, rozprávky, novely a romány; napísala však tiež bábkové hry a rozprávkové seriály pre rozhlas a televíziu, čím obsiahla širokú škálu čitateľov od úplne najmenších až po dospievajúcu mládež. Po časopiseckých začiatkoch vydala prvé básnické zbierky pre deti Slniečko (1948), Tá naša dedinka (1950), Stračia nôžka (1955), veršovanú rozprávku Utopený mesiačik (1959) a i., nasledovali rozprávkové knihy Meduška (1970), Meduška a jej kamaráti (1971), Tutulaj a Vrtichvost (1973) a i. V spolupráci s výtvarníkmi vydala v Mladých letách viaceré leporelá (Čo môžeme – pomôžeme, Výhovorka býva horká, Cvičíme so zvieratkami a i.).

Dramatizácia rozprávky je prepis literárnej predlohy do divadelnej podoby. Bábkové divadlo je divadlo, v ktorom sa uplatňujú bábky. Predstavuje špecifický druh zábavy, ktorý rozvíja tvorivosť a fantáziu človeka. Je taktiež vynikajúci prostriedok na zdokonalenie slovnej zásoby. Predstavenia sú síce adresované najmä deťom, ale potešia aj starších divákov. 

Bábky sa vyrábajú prevažne z látok, dreva alebo papiera. Existujú tri základné druhy bábok: maňuška- tento typ bábky ma zospodu otvor, do ktorého sa dá navliecť ruka herca. Marioneta- býva upevnená na drôtoch alebo nitiach, ktoré vedie bábkar po javisku. Javajka- spodom vodená bábka s tenkými tyčkami na pohyb rúk. 

Najznámejšie slovenské bábkové divadlá: Babadlo Prešov, Bratislavské bábkové divadlo, Bábkové divadlo Košice

Zabavte sa so svojimi ratolesťami a prežite spoločné chvíle s našim bábkovým divadlom na našom YouTube.