Zmeň uhol pohľadu – Akadémia fotografovania

Fotografia, hlavne v dnešnom svete, je aktívnou súčasťou nášho života. Život pozostáva z neopakovateľných chvíľ a v niektorých prípadoch je tímová spolupráca na nezaplatenie. Nájsť najjednoduchší spôsob, ako sa naučiť fotografovať, nebýva ľahké.
„Zmeň uhol pohľadu“ je hlavnou myšlienkou fotografického kurzu pre začiatočníkov i pokročilých s lektorom Krisztiánom Kalim www.kalisphoto.eu, profesionálnym fotografom. Prvé stretnutie sa uskutočnilo na konci januára 2020. Vo veľmi uvoľnenej atmosfére ponúka účastníkom jednoduché a jasné vysvetlenia, spojené s praktickými ukážkami. Už po prvej hodine prítomní  odchádzali s novými znalosťami a nadšením z nových poznatkov a zručností.
Koronavírus síce zastavil hodiny v knižnici, ale účastníci kurzu stále pokračujú online, kde plnia rôzne úlohy a zapájajú sa do súťaží, ktoré lektor zadáva a vyhlasuje. Určite sa v knižnici znova stretnú, keď to bude opäť možné.

Lipová 3, Rožňava
Vstup: voľný