Prednáška

Príbeh v hlavnej úlohe

Slovenčina

O potrebe a dôležitosti čítania detí. Prečo by mali najmä tie staršie deti čítať?

Tibor Hujdič, zanietený propagátor čítania detí a deťom. Poznáte ho ako Pána Mrkvičku, ktorý chodí po školách a zapaľuje v deťoch vášeň pre dobré knihy. Na stretnutí "Príbeh v hlavnej úlohe", predstaví motiváciu k čítaniu a rozvoj čitateľskej gramotnosti, prácu s knihou ako aj nemenej dôležité čítanie s porozumením.

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálne platnými protipandemickými opatreniami,

Stránky