Prednáška

Odsunutý život

Slovenčina

Prednáška s pánom Pavlom Makynom PhD. z ústavu pamäti národa v rámci projektu "Premeny života" na tému Holokaust.

Prednášky sa budú konať v časoch 8:30 a 10:30

Stránky