Prednes

S láskou, Sládkovič

Slovenčina

Spomienkový prednes tvorby Andreja Sládkoviča, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského básnika.

Organizátori:

  • Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Únia žien Slovenska - krajská organizácia Košice
  • Dom Matice slovenskej v Rožňave

 

Predpokladaný termín realizácie: