Výstava

30. výročie Nežnej revolúcie – Spätný pohľad

Slovenčina

Výročie Nežnej revolúcie prináša so sebou množstvo spomienok na udalosti, ktoré sa odohrali pred tridsiatimi rokmi v našej krajine.
Pri tejto príležitosti sme  20.septembra 2019 sprístupnili výstavu pod názvom 30. výročie Nežnej revolúcie, venovanú Nežnej revolúcii, ktorá sa stala akýmsi symbolom slobody. Následne po otvorení výstavy sa konala beseda s Mgr. Art. Ľubicou Blaškovičovou, členkou Koordinačného výboru OF-VPN Košice, na tému „Spätný pohľad – 30.výročie Nežnej revolúcie, očakávania a nádeje tridsať rokov po…“

Stránky