Výstava

Narodil sa bojovník!

Slovenčina

V roku 2011 založila Ľubica Kaiserová Občianske združenie Malíček. Už 10 rokov poskytuje podporu rodinám predčasne narodených detí na Slovensku. Malíček svojimi aktivitami zvyšuje osvetu o problematike predčasne narodených detí a poskytuje cenné a hlavne praktické informácie a podporu rodičom.

Za každou fotkou sa totiž skrýva reálny príbeh odvážneho dieťatka, jeho statočnej rodiny, tímu zdravotníkov a veľmi náročný boj a dlhá cesta, kým sa ich príbeh naplnil rodinným šťastím.

Stránky