Výstava

Život na hrane

Slovenčina

V rámci projektu „Premeny života“  si bude môcť široká verejnosť  pozrieť výstavu „Život na hrane“. Výstavou poskytneme študentom i širokej verejnosti možnosť cez vizualizáciu pochopiť utrpenie Židov v koncentračných táboroch po odsune zo Slovenska. Výstavou si pripomíname 80. výročie odsunu Židov zo Slovenska (1942). V súčasnosti táto téma rezonuje v spoločnosti silnejšie i v súvislosti s vojnou na Ukrajine, kedy tisíce ľudí musia opustiť svoje domovy, z ktorých mnohé sú už nenávratne zničené.

Stránky