Cenník služieb a poplatkov

s platnosťou od 1.1.2024
Členské registračné poplatky
deti vo veku do 15 rokov2,00 €
mládež vo veku 16-20 rokov 4,00 €
dospelí vo veku 21-59 rokov7,00 €
dospelí od 60 rokov do 65 rokov 2,00 €
nevidiaci a slabozrakí s potvrdením od lekára, držitelia Jánskeho plakety a Kňazovického medailybezplatne
dôchodcovia nad 65 rokov2,00 €
jednorázové členské, držitelia ZŤP preukazu, vojnoví veteráni1,00 €
Poplatky za knižničné služby
Medziknižničná výpožičná služba - knihy5,00 €
xerox.kópie + poplatok žiadaný požičiavajúcou knižnicou1,00 €
Medzinárodná medziknižničná služba ( krajiny EU ) 10,00 €
za rezervovanú knihu, čaopis s oznamom cez SMS, e-mail 0,20 €
Objednávka voľného dokumentu s oznamom SMS, e-mail0,20 €
za každý písomný oznam (rezervácia, MVS, rešerš a i.) zaslaný poštou 2,50 €
Rešerše – základný poplatok6,00 €
tlač z PC, reprografické služby z dokumentov knižnice A4 / A3A4 0,20 € / A3 0,30 € / 1 str.
skenovanie a jednoduché grafické úpravy0,30 € / 1 str.
používanie PC a internetu, za každých aj začatých 30 min.0,50 €
Tvorivé aktivity/workshopy1,00 € / 1 osoba
Sankčné poplatky
za stratu čitateľského preukazu a vydanie jeho duplikátu1,00 €
za poškodenie čiarového kódu3,00 €
za poškodenie bezpečnostného kódu3,00 €
za neoznámenie zmeny mena, adresy3,00 €
MVS Sankcie0,50 €
Poplatky za omeškanie vrátenia knižničných jednotiek
0. upomienka0,00 €
1. upomienka (len sms, e-mailom)0,50 €
2. upomienka (len sms, e-mailom)0,50 €
3. upomienka (len sms, e-mailom)3,00 €
4. upomienka (len písomná)5,00 €
5. riaditeľská upomienka (písomná)15,00 €