Cenník služieb a poplatkov

s platnosťou od 1.1.2020
Členské registračné poplatky
deti vo veku do 15 rokov2,00 €
mládež vo veku 15-20 rokov 3,00 €
dospelí vo veku 21-59 rokov4,00 €
dospelí od 60 rokov do 65 rokov 2,00 €
dôchodcovia nad 65 rokov, držitelia Jánskeho plakety a Kňazovického medailybezplatne
nevidiaci a slabozrakí s potvrdením od lekára, držitelia ZŤP preukazu, vojnoví veteráni1,00 €
jednorázové členské1,00 €
Poplatky za knižničné služby
Medziknižničná výpožičná služba - knihy4,00 €
xerox.kópie + poplatok žiadaný požičiavajúcou knižnicou1,00 €
Medzinárodná medziknižničná služba ( krajiny EU ) 10,00 €
za rezervovanú knihu, čaopis s oznamom cez SMS, e-mail 0,20 €
za každý písomný oznam (rezervácia, MVS, rešerš a i.) zaslaný poštou 2,00 €
rešerše – základný poplatok5,00 €
tlač záznamov 1 strana0,20 €
reprografické služby z dokumentov knižnice
formát A4 - jedna strana0,20 €
formát A3 - jedna strana0,30 €
skenovanie a jednoduché grafické úpravy0,10 € / 1 str.
Sankčné poplatky
za stratu čitateľského preukazu a vydanie jeho duplikátu - dospelí1,50 €
za stratu čitateľského preukazu a vydanie jeho duplikátu - deti do 15 rokov0,50 €
za neoznámenie zmeny mena, adresy3,00 €
za poškodenie čiarového kódu2,00 €
za poškodenie bezpečnostného kódu3,00 €
Poplatky za omeškanie vrátenia knižničných jednotiek
Pokuta - výška pokuty sa navyšuje každý týždeň o0,30 €
Písomná upomienka + pokuta5,00 €
Riaditeľská upomienka + pokuta12,00 €
Pokus o zmier20,00 €
MVS - nedodržanie termínu vrátenia, za každú kn.j. a týždeň0,50 €
Poplatky za omeškanie periodík, za každý týždeň a číslo0,05 €