Drobci v knižnici

Rodičia s deťmi do 5 rokov môžu stráviť v knižnici príjemné popoludnie.

Pripravené budú: edukačné, pohybové, tvorivé aktivity, divadielko, zábava...

Lipová 3
voľný

Neprehliadnite

Beseda Ave, liber! Ut 9.3. / 18:00