Modernizujeme históriu – staré dokumenty v nových regáloch

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrna organizácia Košického samosprávneho kraja s finančnou podporou Fondu na podporu umenia zrealizovala projekt „Modernizujeme históriu“ na Úseku regionálnej literatúry a bibliografie.
Úsek bibliografie a regionálnej literatúry bol v knižnici vytvorený v roku 1963 ako jeden z prvých regionálnych oddelení v knižniciach na Slovensku. Knižnica v Rožňave sa počas svojho pôsobenia niekoľkokrát sťahovala. To sa tiež podpísalo pod veľmi zastaralý stav jednotlivých regálov. Bolo už nevyhnutné vynoviť a zatraktívniť interiér. Projekt bol realizovaný  vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia www.fpu.sk.

od 9:00 do 15:30
Gemerská knižnica
Vstup: voľný

Neprehliadnite

Súťaž 3. kolo Perly poznania 5 Št 2.9./ 8:00