Tajomstvá v knihách- Denný letný tábor

Tajomstvá v knihách

Už niekde sa tu spomína,
že tajomný tábor začína.
Príďte deti rýchlo k nám,
knihy vám už otváram.
Vstúpte do nich,
nebojte sa,
smiech a radosť dostavia sa,
i noví kamaráti spoznajú sa.

Denný letný tábor pre deti od 7 do 11 rokov, poplatok 100,-€

Prihlášku a viac informácií priamo v knižnici.

tel.: 058/7880915  www.kniznica-rv.sk  

Lipová 3

Neprehliadnite

Aktivita Deň ľudovej rozprávky Št 16.3.