Svet cez tisíce očí

Čítanie má pre ľudstvo špecifické výhody v každom veku – od raného detstva až po starobu. Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave doplnila prostredníctvom projektu Svet cez tisíce očí, v priebehu niekoľkých mesiacov svoj knižničný fond. Projekt bol podporený grantom z Fondu na podporu umenia a jeho cieľom bolo ponúknuť široký výber noviniek z rôznych oblastí, rôznych žánrov, pre všetky vekové kategórie. 

Nezabúdajme: čítaním si zlepšíme pamäť, písomný prejav, znížime stres, zlepšíme koncentráciu, posilníme sebavedomie, spomalíme priebeh zdravotných ťažkostí. A v neposlednom rade, je to skvelá forma relaxu.

Neprehliadnite