S láskou, Sládkovič

Spomienkový prednes tvorby Andreja Sládkoviča, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského básnika.

Organizátori:

  • Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave
  • Únia žien Slovenska - krajská organizácia Košice
  • Dom Matice slovenskej v Rožňave
  • Mesto Rožňava

 

Termín realizácie:

10.12.2020
9.00 – prezentácia a prednes

Miesto konania:

Spoločenská miestnosť Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava

Zámer:

Priblížiť významnú osobnosť slovenskej literatúry a prezentovať jeho tvorbu širokej verejnosti, nielen ako básnika v rámci povinnej literatúry pre školy.

Podmienky:

1. prednes alebo umelecké čítanie výberu z diela Andreja Sládkoviča v slovenskom jazyku
2. účasť na základe vyplnenej prihlášky a zaslanej prihlášky (doručiť na adresu knižnice alebo na e-mailovú adresu: kniznica@kniznica-rv.sk), najneskôr do  31.10.2020.
3. k prihláške prosíme priložiť kópiu prednášaného textu
4. dĺžka prednesu od 3 do 8 minút
5. odborné hodnotenie prednesu zo strany poroty
6. najlepšie prednesy budú odmenené

9:00
Lipová 3, Rožňava
Vstup: voľný

Neprehliadnite