S láskou, Sládkovič

Spomienkový prednes tvorby Andreja Sládkoviča, ktorý sa uskutoční pri príležitosti 200. výročia narodenia slovenského básnika.

Organizátori:

  • Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
  • Únia žien Slovenska - krajská organizácia Košice
  • Dom Matice slovenskej v Rožňave

 

Predpokladaný termín realizácie:

November 2020, presný dátum a čas záujemcom oznámime na základe ich prihlášok na uvedené kontakty, taktiež bude zverejnený na web stránke knižnice.

Miesto konania:

Spoločenská miestnosť Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave, Lipová 3, 048 01 Rožňava

Zámer:

Priblížiť významnú osobnosť slovenskej literatúry a prezentovať jeho tvorbu širokej verejnosti, nielen ako básnika v rámci povinnej literatúry pre školy.

Podmienky:

  • prednes alebo umelecké čítanie výberu z diela Andreja Sládkoviča v slovenskom jazyku
  • účasť na základe vyplnenej prihlášky a zaslanej prihlášky (doručiť na adresu knižnice alebo na e-mailovú adresu: kniznica@kniznica-rv.sk), najneskôr do 30.9.2020.
  • k prihláške prosíme priložiť kópiu prednášaného textu
  • dĺžka prednesu od 3 do 8 minút
  • kategórie: 1. kategória – študenti stredných škôl, 2. kategória - dospelí
  • odborné hodnotenie prednesu zo strany poroty
  • najlepšie prednesy budú odmenené
10:00
Lipová 3, Rožňava
Vstup: voľný

Neprehliadnite

Kurz Akadémia fotografovania St 3.6. / 17:00