Beseda

Cestami necestami po svete

Slovenčina

Beseda s Prof. PhDr. Svetozárom Krnom, CSc., autorom cestopisov, pre širokú verejnosť. Na tomto stretnutí predstavíme literatúru priekopníka slovenskej expedičnej a diaľkovej turistiky a autora literatúry faktu a vydavateľa cestopisnej literatúry.

15.6.2021 o 8:00 sa autor stretne aj so študentmi stredných škôl.

Stránky