Kontakt

Centrálna budova 
Lipová 3, 048 01 Rožňava
Pondelok8:00 - 17:00
Utorok8:00 - 17:00
Streda8:00 - 18:00
ŠtvrtokZatvorené
Piatok8:00 - 18:00
Sobota7:30 - 12:30

Platné od 1.4.2024

kniznica@kniznica-rv.sk

Tel.: 058/788 09 17, 0948 505 149

IČO: 31297790, DIČ: 2021431192

Riaditeľka

Útvar ekonomicko-technických činností

Úsek beletrie a čítárne

Úsek literatúry pre deti a mládež

Úsek náučnej literatúry a študovne

Úsek doplňovania a spracovania knižničných fondov

Úsek regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky