Kontakt

Centrálna budova 
Lipová 3, 048 01 Rožňava
Pondelok7:30 - 17:00
Utorok7:30 - 17:00
Streda7:30 - 18:00
ŠtvrtokZatvorené
Piatok7:30 - 18:00
Sobota7:30 - 12:30

Platný od 4.9.2023

kniznica@kniznica-rv.sk

Tel.: 058/788 09 17, 0948 505 149

IČO: 31297790, DIČ: 2021431192

Riaditeľka

Útvar ekonomicko-technických služieb

Úsek umenia a hudby

Úsek literatúry pre deti a mládež

Úsek náučnej literatúry a študovne

Úsek beletrie a čítárne

Úsek doplňovania a spracovania knižničných fondov

Úsek regionálnej literatúry, bibliografie a metodiky