Dokumenty

Biografický dotazník regionálnych osobností 
Ochrana osobných údajov 
Knižničný zákon 
Vyhláška Ministerstva kultúry SR 
Štatút obecnej knižnice-vzor 
Zrušenie knižnice