Súťaž

NAJ čitateľ roka 2019

Slovenčina

Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa/-ľku roku 2019 v kategórii detský čitateľ a dospelý čitateľ.
Kritéria pre zapojenie sa do súťaže - požičiavanie knižných titulov z fondu knižnice (nie periodiká), čo najviac zaevidovaných prečítaných kníh a fyzická prítomnosť konkrétneho čitateľa (nie sprostredkovane cez príbuzných).

Stránky