,,Moja knižnica o 10 rokov" - Napíš alebo nakresli svoju predstavu

Kategórie:

1. kategória: deti do 15 rokov
2. kategória: mládež do 20 rokov                              

Téma:

Ako bude vyzerať knižnica o 10 rokov?
Nájdeš v regáloch papierové knihy alebo iné?
Budú sa Ti venovať pracovníci knižnice alebo roboti?

Podmienky súťaže:             

technika výtvarného spracovania je podľa vlastného výberu
formát výtvarnej práce je ľubovoľný, maximálne A3           
literárne spracovanie je v ľubovolnom rozsahu strán

Každú prácu je potrebné označiť:

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov školy a adresa
  • trieda
  • kontakt

Termín odovzdania prác: 

do 30. 06. 2020 na adresu: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová 3 alebo na našej pobočke Juh, Jovická 66, Rožňava

Vyhodnotenie:

júl 2020

Publikované dňa 27. apríl 2020