Nová služba

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského ako člen  konzorcia KPS – Knižnice pre Slovensko –  spoločný projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centra vedecko-technických informácií SR poskytuje svojim čitateľom novú službu.
V spolupráci s knižnicou CVTI SR (Centrum vedecko-technických informácií SR), ktorá je našou partnerskou knižnicou, môžu naši registrovaní čitatelia bezplatne  využívať EIZ – Elektronické informačné zdroje CVTI SR.
Sú to databázy ako  EBSCO, Wiley Online Library, OECD iLibrary, SCOPUS, Wolters Kluwer a iné, ktoré môžu využívať hlavne študenti pri písaní bakalárskych, diplomových a iných prác, ale i širšia verejnosť. Poskytujeme možnosť získať informácie z relevantných a overených informačných zdrojov z oblasti prírodných a technických vied, medicíny či iných odborov.  Databázy sú v anglickom jazyku a sú plnotextové.
Služba sa poskytuje na prvom poschodí – úsek náučnej literatúry.

Publikované dňa 03. marec 2022