Nový katalóg knižnice

Gemerská knižnica Pavla Dobinského v Rožňave oznamuje, že prešla na nový online katalóg.
Odkaz na nový katalóg.: https://roznava.dawinci.sk/

Publikované dňa 19. december 2022