On-line služby pre študentov

Vypracovanie rešerší.

Tlačivo nájdete na web stránke v sekcii Služby. Poplatok za vypracovanie podľa platného cenníka. Rešerš je súpis literatúry na danú tému z celoslovenskej databázy (objednávky sa budú riešiť neskôr, hlavne čo sa týka kníh)

Objednávanie článkov v rámci MVS prostredníctvom elektronickej komunikácie:

kniznica@kniznica-rv.sk. Pri požiadavke je potrebné zadať presnú citáciu: a) autora článku, b) názov článku, c) kde bol článok uverejnený - presne (periodikum, ročník, rok, strany).

Objednávanie článkov z periodík v našom knižničnom fonde, podľa presnej citácie:

Alkoholizmus a drogové závislosti
Závislosť
Naša škola
Dieťa, Manažment školy v praxi
Didaktika
Vychovávateľ
Dobrá škola
Geriatria
Humanita
Sociálna práca
medicínske periodiká, napr.: Revue medicíny v praxi, Medicom

Po zadaní témy vieme vybrať články, oskenovať a zaslať emailom.

V mesiacoch Apríl-Máj 2020 sprostredkovaný prístup do databáz SNK, V prípade záujmu nás môžete kontaktovať na adrese: kniznica@kniznica-rv.sk.

 

Publikované dňa 27. apríl 2020