Oznam o zatvorení GKPD RV

Oznamujeme širokej verejnosti, že v zmysle pokynu predsedu Košického samosprávneho kraja č.7/2020 zo dňa 9.3.2020 za účelom ochrany verejného zdravia sa rušia všetky kultúrne podujatia do odvolania a knižnica zatvára pre verejnosť svoje zariadenia 

- ul. Lipová č. 3, Rožňava
- pobočka Juh, Jovická 66.

Všetky vypožičané dokumenty sa budú priebežne predlžovať.

Zároveň vás žiadame, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo prostredníctvom mailu:
058/ 788 09 17
0948 505 149
kniznica@kniznica-rv.sk

Za pochopenie ďakujeme.

Mgr. Iveta Kyselová
riaditeľka

Publikované dňa 27. apríl 2020