Prístup k e-knihám a e-časopisom

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave rozširuje ponuku služieb čitateľom :
v rámci spolupráce s CVTI SR - umožňujeme prístup k e-knihám cez stránku BOOKPORT
                                        - umožňujeme prístup  k e-časopisom cez stránku PRESSREADER

BOOKPORT je online služba e-kníh, ktorá momentálne obsahuje viac ako 8 800 titulov odbornej, motivačnej, krásnej a detskej literatúry
PRESSREADER je online služba e-časopisov a e-novín z celého sveta

V našej knižnici je prístup do licencovaných informačných zdrojov CVTI SR možné realizovať na úseku náučnej literatúry na 1. poschodí.
Čitatelia majú k dispozícii počítačové pracovisko so zabezpečeným prístupom cez užívateľské konto knižnice.
V prípade záujmu iba o vzdialený prístup, CVTI SR umožňuje registráciu na diaľku. Fyzický záujemca vyplní, podpíše a doručí prihlášku pre vzdialený prístup do e-zdrojov CVTI SR.

Pre všetkých uživateľov platia nasledovné zásady:

- získané dáta je povolené využívať len pre výučbové, študijne alebo vedecké účely a pre osobnú potrebu používateľa
- nie je dovolené systematicky sťahovať celé EIZ alebo ich podstatné časti a kopírovať celé čísla e-periodík
- získané informácie nie je dovolené využívať na komerčné účely, ďalej ich rozmnožovať, distribuovať alebo iným spôsobom sprostredkovať a sprístupňovať  tretím osobám

Publikované dňa 31. máj 2022