Spomíname - Egon Tomajko

Vo veku 54 rokov zomrel v sobotu 23. 7.2022 Egon Tomajko redaktor, moderátor, dramaturg, regionálny autor básnických zbierok

- narodil sa 25.9.1967 v Rožňave
- ZŠ absolvoval v ZŠ Ulica pionierov v Rožňave
- študoval na Internátnej športovej škole v Košiciach
- bol absolventom Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa  Šafárika v Prešove
- už na začiatku 90. rokov pôsobil v programovom centre prevzatých programov Slovenskej televízie štúdia Košice
- neskôr sa jeho hlas prihováral najmä poslucháčom Rádia Regina, ale aj Rádia Devín verejnoprávnej RTVS
- prvé básničky publikoval v školskom časopise na strednej škole a v tom čase začal navštevovať aj Klub začínajúcich autorov pri Okresnej knižnici Rožňava
- hosťoval v Divadle Jonáša Záborského v Prešove
- spolupracoval s Bábkovým divadlom v Košiciach
- venoval sa i lektorskej činnosti, moderoval diskusie so spisovateľmi

Publikované dňa 25. júl 2022