,,Svet farebnej fantázie"

Moja najobľúbenejšia rozprávka alebo povesť od Márie Ďuríčkovej (pri príležitosti 100. výročia narodenia M. Ďuríčkovej)

Kategórie:

1. kategória: 1. -4. ročník ZŠ, osemročné gymnázium
2. kategória: 5. -9. ročník ZŠ, osemročné gymnázium
3. kategória:  Špeciálna základná škola

Téma:

Moja najobľúbenejšia rozprávka alebo povesť od Márie Ďuríčkovej

Podmienky súťaže:             

technika výtvarného spracovania je podľa vlastného výberu
formát práce je ľubovoľný, maximálne A3

Každý súťažiaci môže odovzdať jednu prácu, ktorú je potrebné označiť:

  • meno a priezvisko súťažiaceho
  • názov školy a adresa
  • trieda
  • názov knižky alebo stvárnenej rozprávky, či povesti od M. Ďuríčkovej

 

Termín odovzdania prác: 

do 30. 06. 2020 na adresu: Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave, ul. Lipová 3 alebo na našej pobočke Juh, Jovická 66, Rožňava

Vyhodnotenie:

júl 2020, najlepšie práce budú ocenené

Výstava prác:

v priestoroch Gemerskej knižnice Pavla Dobšinského v Rožňave:

Knihy s rozprávkami a povesťami Márie Ďuríčkovej si môžete požičať na úseku literatúry pre deti a mládež, ako aj na pobočke Juh.

Publikované dňa 27. apríl 2020