Upozornenie pre čitateľov!

Vážení čitatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na poskytované knižnično-informačné služby, od 1.6.2020 začnú nabiehať poplatky (upomienky, zápisné, ...).

Publikované dňa 27. máj 2020