Čas kráľa rozprávok - Truhlica rozprávok Pavla Dobšinského. Celodenné podujatie pre deti i rodičov.