Deň otvorených dverí/Župné dni - Mystika čísel - Slávka Prokšejová