KNIHOVNÍCI V PRAXI - odborný seminár pre knihovníkov, pedagogickú a odbornú verejnosť