Predtým, potom a teraz, exkurzia do Košíc (ortodoxná synagóga), Jana TEŠŠEROVÁ - prednášajúca