Spriaznené duše – stretnutie detí i dospelých a ich domácich miláčikov na dvore knižnice