Záhrada plná kníh - A v horách hučalo... Vojenský historický ústav - Múzejné oddelenie Svidník