Bibliobox

Bibliobox, box na vrátenie kníh. Je umiestnený pred oplotením budovy knižnice v pravej časti od vstupnej brány. Tým umožňuje čitateľom vrátiť vypožičané knihy, časopisy a iné dokumenty 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Skrátka, kedykoľvek, keď to vyhovuje čitateľovi.

ZÁSADY VYUŽIVANIA BIBLIOBOXU

1. Bibliobox slúži k vráteniu kníh mimo otváracích hodín knižnice, počas dní pracovného pokoja a sviatkov, prípadne v čase mimoriadneho prerušenia prevádzky knižnice.

2. Používateľ môže touto cestou vrátiť knihy výhradne vypožičané v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského.

3. Používateľ nedostane potvrdenie o vrátení knihy, vrátenie je založené na dôvere medzi knižnicou a používateľom.

4. Knižnica sa zaväzuje používateľovi odpísať knihy z jeho používateľského konta počas najbližšieho pracovného dňa.

5. Používateľ je povinný skontrolovať si stav na konte a v prípade nezrovnalostí kontaktovať knižnicu.

6. Pokiaľ má používateľ sankčné poplatky (upomienky), je povinný ich uhradiť pri najbližšej návšteve knižnice

7. Dokumenty treba vkladať do biblioboxu tak, aby sa nepoškodili.

8. Prostredníctvom biblioboxu nie je možné vrátiť:
    - dokumenty vypožičané prostredníctvom medziknižničnej výpožičnej služby (z iných knižníc)
    - iné typy dokumentov – zvukové knihy
    - nadrozmerné knihy

9. Knižnica nezodpovedá za nezrovnalosti pri knihách vrátených prostredníctvom biblioboxu

10. Bibliobox nie je určený pre knihy, ktoré chce používateľ knižnici darovať.

11. Pokiaľ je bibliobox preplnený a hrozí odcudzenie dokumentu, využívanie biblioboxu sa zakazuje.

10:00
Lipová 3
voľný

Neprehliadnite

Aktivita Aktívni v každom veku Pi 26.6. / 14.00