Čas Kráľa rozprávok

Deň venovanými rozprávkarovi Pavlovi Dobšinskému

Truhlica rozprávok sa otvára...

- žil a tvoril

- urob si podľa

- natiahni svoje uško

- spoznávame rodáka

Pripravené zábavné a tvorivé aktivity na úseku literatúry pre deti a mládež, ako aj na sociálnej sieti našej knižnice.

Lipová 3, Jovická 66
voľný