Nerušte ma, čítam!

Pod záštitou primátora mesta Rožňava Michala Domika, MÚ Rožňava sme 6. júna 2019 uskutočnili na Námestí baníkov v Rožňave - malé pódium - hlasné čítanie rozprávkových kníh pre deti a širokú verejnosť pod názvom „Nerušte ma, čítam!“.
Podujatie má už niekoľkoročnú tradíciu. Tento rok ho otvoril zástupca primátora mesta Ján Lach  a riaditeľka knižnice Iveta Kyselová.
Začalo sa netradične – pozvanie prijal hudobný hosť Róbert "Ropko" Šimko, skladateľ, textár a zakladateľ skupiny W.O.A – neskôr premenovaná na Massriot. V roku 2007 skončil na 3. mieste v speváckej súťaži Slovensko hľadá Superstar. Jeho spev s gitarou bol skvelým oživením  celého podujatia.
Ako prvý z dospelých hostí čítal zástupca primátora mesta Rožňava Ján Lach z knižky Červík Ervín.
Po krátkej ukážke nasledoval člen profesionálneho Mestského divadla ACTORES Rožňava - Róbert Kobezda. Jeho skvelý výkon s ukážkou rozprávky z knihy Analfabeta Negramotná sme počúvali po celý čas s úsmevom na tvári.
Na podujatie prijal pozvanie aj Michal Drengubiak, poslanec Mestského zastupiteľstva Rožňava. Čítanie z knižky Kde rastú peniaze určite bolo poučné i zábavné.
Vynikajúci výkon s neuveriteľným vžitím sa do hlavnej postavy knižky Sloní chobot, levia laba, nech je zo mňa ježibaba! predviedla Renáta Palme, naša dlhoročná čitateľka a dnes už pracovníčka Gemerského osvetového strediska v Rožňave.
Z knihy Adela, ani to neskúšaj! čítal Pavol Lackanič, riaditeľ Baníckeho múzea v Rožňave. Táto kniha vznikla podľa skutočnosti, hoci je celá vymyslená.
Jednotlivých dospelých striedali deti zo základných škôl prvého stupňa. Mnohé z nich čítali na verejnom priestranstve do mikrofónu po prvýkrát. A musíme s radosťou skonštatovať, že všetky deti boli skvelé, čítanie im išlo na výbornú.

9:30 - 13:00
Lipová 3, Rožňava
Námestie baníkov - malé pódium

Neprehliadnite