Nový online katalóg

Gemerská knižnica Pavla Dobšinského v Rožňave oznamuje,

že nový online katalóg je dostupný na

https://roznava.dawinci.sk

Neprehliadnite