Obnovenie literárneho klubu

Pôvodný literárny klub LITOKRUHY vznikol v roku 1998 pri príležitosti Roku slovenskej literatúry. Prvé stretnutie sa uskutočnilo 3.7.1998 s veľmi slušnou účasťou 9 ľudí. Aktívne pracoval do roku 2002, počas obdobia cca 5 rokov klub navštevovalo pravidelne i menej často asi 50 členov, ale tiež niekoľko regionálnych autorov. Čomu sa LITOKRUHY venovali? Najviac tvorbe slovenských autorov, vlastnej tvorbe členov, besedám so spisovateľmi a inými umelcami, publikovaniu vlastnej tvorby v regionálnej tlači a mnohým iným aktivitám, na ktoré si čoskoro pospomíname. Rozhodli sme sa, že tento rok obnovíme činnosť klubu, a nazveme ho NOVÉ LITOKRUHY. Sledujte nás na našom webe i na Facebooku knižnice, kde budete môcť nájsť zaujímavé novinky a aktivity, do ktorých, pevne veríme, sa zapojíte i vy.

Neprehliadnite